O nama

O nama

ROYAL IMPEX D&D

Preduzeće "ROYAL IMPEX D&D" Šabac osnovano je 1997. godine. Tokom svih ovih godina težili smo i uspeli da se razvijamo na zdravim osnovama. Naša prisutnost na tržištu građevinske industrije, materijali koje nudimo, usluge koje pružamo sve većem broju zadovoljnih klijenata daje nam za pravo da stremimo ka višim ciljevima. Kvalitet, odgovornost, oprema i stručan kadar koji posedujemo, naša su vodilja u daljem razvoju i proširenju kapaciteta i ostvarenju vizije našeg menadžmenta.

Zato vas pozivamo da postanete naš partner.

Dobrodošli u "ROYAL IMPEX D&D", Šabac

O nama

Cilj

Preduzeće "Royal Impex D&D" Šabac kao svoj cilj postavilo je da svojim klijentima pruži što kvalitetniju uslugu, kroz najsavremenije materijale, načine obrade i ugradnje. Konstantan rast obima proizvodnje i broja klijenata, kao i njihovo zadovoljstvo, ostvaruje se a mi smo spremni da i u narednom periodu radimo na povećanju svih poslovnih parametara i proširenju proizvodnih kapaciteta.

Misija

Misija preduzeća "Royal Impex D&D" Šabac je da našim klijentima pružimo najkvalitetniju uslugu, od materijala, obrade i ugradnje elemenata koje se nalaze u našem portfoliju. Takođe, težimo ka osavremenjavanju građevinske industrije u Srbiji i regionu, upotrebom novih elemenata, koji su rasprostranjeni u svetu. "Royal Impex D&D" Šabac je pouzdan partner, a kao garancije za navedeno su kvalitet, kontinuitet isporuke, naše reference, stručni kadrovi koji su zaposleni, kao i oprema koju posedujemo.

Vizija

Vizija preduzeća "Royal Impex D&D" Šabac je da kvalitet života ljudi, kroz savremenu gradnju i upotrebu najsavremenijih i najkvalitetnijih materijala koji se nalaze na svetskom tržištu podigne na viši nivo. Visoki standardi u proizvodnji i ugradnji se podrazumevaju, a naša referentna lista se konstantno proširuje novim klijentima. Stalni razvoj građevinske industrije u svetu je naš izazov, te su menadžment i zaposleni u našem preduzeću kroz konstatnu edukaciju spremni da odgovore na sve izazove savremenog građevinarstva.

Klijenti