Klirit & Foreks

Klirit & Foreks

Sertifikovan kvalitet

Klirit

Klirit
Debljina ploča
1 mm 3 mm 5 mm 10 mm

Poslovni partneri u preduzeću Royal Impex D&D Šabac mogu kupiti i materijale poput klirita i foreksa. Izuzetan kvalitet, raznih debljina (1, 3, 5 i 10 mm) i boja, možemo, po želji, obraditi na našim mašinama. Ovi materijali se najviše koriste u izradi klasičnih i svetlećih reklamnih panoa.

Foreks

Foreks
Debljina ploča
1 mm 3 mm 5 mm 10 mm

Ploče livenog klirita za svetleće reklame i rasvetu

- Odlične u razlivanju i propustljivosti svetlosti
- Sprečavanje zaslepljenosti svetlom
- Izvanredne za oblikovanje